Flottstyrning över landsgränserna

Norden och den baltiska regionen är ett av våra fokusområden. Det kan innebära många fördelar för dig som kund om ert företag har verksamhet och en vagnpark spridd över Norden och Baltikum.

ALD Automotive ägs av Société Générale - ett av de största finansföretagen i Europa.

Vi är en av de största leasingleverantörerna i Europa med en bilflotta bestående av mer än 1,76 miljoner bilar och ett internationellt team. Med ett nordiskt/baltiskt samarbete kan du uppnå ekonomiska stordriftsfördelar samtidigt som du behåller den lokala och professionella rådgivningen i Sverige, Danmark, Finland och Baltikum.

Hantering på tvären

Multinationella koncerner betraktar ofta de nordiska och baltiska länderna som en marknad och en enhetlig region snarare än oberoende marknader och länder. Detta förutsätter lokal expertis i förhållande till att kunna hantera en bilpolicy som ska gå på tvären av landsgränser, samtidigt som vi vill göra det så enkelt för dig som möjligt att vara kund. Därför har vi i vårt nordiska koncept endast en lokal kontaktpunkt när vi implementerar kundens strategiska beslut om en nordisk eller baltisk bilpolicy. Vi erbjuder naturligtvis individuell status och rapporter om den övergripande utvecklingen i bilflottan.

God lokalkännedom

I Sverige, Danmark, Finland och de baltiska länderna har vi dedikerade medarbetare som arbetar mot den nordiska regionen. Att förstå våra kunders behov och förmåga att kontinuerligt utveckla våra lösningar är områden vi arbetar professionellt med varje dag.

I vart och ett av de nordiska och baltiska länderna finns väletablerade och effektiva ALD-kontor till ditt förfogande. Våra engagerade medarbetare har ingående kännedom om nationella regler och lokala förutsättningar vilket ger en effektiv administration och ekonomi för din bilpark.

Ett nära samarbete med lokala och nationella återförsäljare, bränsle- och laddföretag samt andra underleverantörer garanterar dig en optimal prissättning och tillgång till fördelaktiga rabattavtal. En garanti för en effektiv leverans och service.

Fördelar:

  • mindre administration
  • bättre överblick
  • nordisk/baltisk bilpolicy
  • enklare etablering i nytt land
  • besparingar genom att optimera hela den nordiska/baltiska budgeten
  • flexibel fakturering
  • rapporter online i vår kundportal My ALD
  • professionell rådgivning med lokalkunskap
  • frigörande av resurser
  • budgetsäkerhet genom fast pris

Europeiskt samarbete

Med kontor över hela Europa har du många valmöjligheter, speciellt om er verksamhet omfattar flera länder. Med ALD Automotives omfattande geografiska täckning och ett internationellt team för att hjälpa våra kunder kan du försäkra dig om en fördelaktig och ett paneuropeiskt avtal för er fordonspark.

Här hittar du ALD Automotive

Algeriet, Belarus (Vitryssland), Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Inden, Italien, Kasakhstan, Kina, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Marocko, Mexico, Nederländerna, Peru, Polen, Portugal, Romänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

RING OSS!
08-501 122 00