Bonus Malus

Personbilar och lätta lastbilar som är registrerade i trafik för första gången från och med 1 juli 2018 omfattas av Bonus Malus.

När Bonus Malus kom 2018 förändrade det skattesituationen för alla nyregistrerade bilar. Sedan dess har vi vant oss vid att koldioxidutsläppen styr fordonsskatten bilens första år även om mycket har hänt längs vägen. Här går vi igenom vad som gäller idag och tidigare för både bonus och malus samt kort info om vad som gäller för personbilar och lätta lastbilar i Sveriges miljözoner.

RING OSS!
08-501 122 00

BONUS

Regeringen meddelade 7 november 2022 att klimatbonusen upphör efter 8 november 2022

Med en dags varsel meddelade regeringen att de tar bort klimatbonusen på elbilar och laddhybrider. För att ta del av klimatbonusen ska bilbeställningen vara gjord senast den 8 november, vilket Transportstyrelsen kontrollerar genom dokumentation. Slutförs beställningen 9 november eller senare blir bonusen 0 kronor.

Läs mer på regeringens hemsida här.

För nyregistrerade bilar tagna i trafik fr.o.m. 12 juli 2022:
Bonusen om 70 000 kr kommer endast ges till elbilar som kvalar in under 700 000 kronor för Skatteverkets nybilspris plus eventuell extrautrustning.

Laddhybrider får en sänkt bonus till max 20 000 kr för CO2-utsläpp på max 50 g CO2/km. Lägsta bonusbelopp blir 5 000 kr. Bonus för gasbilar är oförändrad på 10 000 kr.

För nyregistrerade bilar, tagna i trafik mellan 1 april 2021 t.o.m. 11 juli 2022:
Bilar som släpper ut 0 gram CO2 per km, dvs endast rena elbilar, är bonusberättigade med det höjda maxbeloppet 70 000 kr. För bilar som släpper ut 1-60 gram CO2 per km är bonusbeloppet max 45 000 kr för bilar som släpper ut 1 gram CO2 per km, sedan fallande med 593 kr/gram CO2 per km.

För nyregistrerade bilar, tagna i trafik mellan 1 januari 2020 t.o.m. 31 mars 2021:
Bilar som släpper ut mellan 0-70 gram CO2 per km är bonusberättigade där maxbeloppet 60 000 kronor tilldelas de bilar som släpper ut 0 g CO2 därefter fallande med 714 kr/gram CO2 per km. Gasbilar får även fortsättningsvis en bonus på 10 000 kronor. Dessutom gäller bonusen från årsskiften även för för efterkonverterade, enskilt godkända, nya gasfordon samt enskilt godkända elbilar med t.ex. inredning, främst lätta lastbilar.

För nyregistrerade bilar, tagna i trafik mellan 1 juli 2018 t.o.m. 31 december 2019:
Bilar som släpper ut mellan 0-60 gram CO2 per km får en bonus beräknad på CO2-utsläppet och uppgår till maximalt 60 000 kr. Gasbilar får en fast bonus på 10 000 kr. Bonus betalas ut till ägaren av bilen när bilen varit i trafik hos samma ägare i sex månader. Bonus betalas inte ut till bilar som konverterats eller byggts om efter de är tagna i trafik.

NEDSÄTTNING AV FÖRMÅNSVÄRDE

För nyregistrerade miljöanpassade bilar tagna i trafik fr.o.m. 1 juli 2022:
Inte direkt kopplat till bonus, men fr.o.m. 1 juli 2022 införs ett schablonavdrag på nya miljöbilar (elbilar, laddhybrider, gasbilar och vätgasbilar) för att förmånsvärdet ska sättas ner med en förutbestämd summa utifrån bilens drivlina. Idag bestäms förmånsvärdet på miljöbilar utifrån motsvarande bil utan eldrift, vilket i många fall blir omöjligt då allt fler bilar sätts på marknaden med endast eldrift i modellutbudet.

  • Elbilar och vätgasbilar föreslås nedsättning med max 350 000 kr
  • Laddhybrider föreslås nedsättning med max 140 000 kr
  • Gasbilar föreslås nedsättning med max 100 000 kr

Nedsättningens storlek får inte överstiga 50% av bilens nybilspris så om en elbil t.ex. har ett nybilspris på 500 000 kr blir nedsättningen av förmånsvärdet 250 000 kr.

MALUS

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna bilar. Det fjärde året går fordonskatten tillbaka till nivån som var innan 1 juli 2018.

För nyregistrerade bilar, tagna i trafik fr.o.m. 1 juni 2022:
Neutral zon  51-75 gram CO2/km, 76-125 gram CO2/km: 107 kr/gram, 126 gram CO2 per km eller högre: 132 kr/gram.

För nyregistrerade bilar, tagna i trafik fr.o.m. 1 april 2021:
Neutral zon 61-90 gram CO2 per km, 91-130 gram CO2 per km: 107 kr/gram , 131 gram CO2 per km eller högre: 132 kr/gram. Dieselbilar får utöver detta även ett bränsletillägg som är gram CO2 per km multiplicerat med 13,52 kronor.

För nyregistrerade bilar, tagna i trafik mellan 1 januari 2020 t.o.m. 31 mars 2021:
Neutral zon 71-95 gram CO2 per km, 96-140 gram CO2 per km: 82 kr/gram, 141 gram CO2 per km eller högre: 107 kr/gram. Dieselbilar får utöver detta även ett bränsletillägg som är gram CO2 per km multiplicerat med 13,52 kronor.

För nyregistrerade bilar, tagna i trafik mellan 1 juli 2018 t.o.m. 31 december 2019:
Malusen blir 82 kronor per gram CO2 som bilen släpper ut per kilometer utöver 95 gram och upp t.o.m. 140 gram, och 107 kronor per gram CO2 som bilen släpper ut per kilometer utöver 140 gram. Dieselbilar får utöver detta även ett bränsletillägg som är gram CO2 per km multiplicerat med 13,52 kronor.

 

Bonus Malus 1 januari 2020 - 31 mars 2021:

 

Bonus

Malus

0 g CO2/km 60 000 kr  
1 - 70 g CO2/km 60 000 kr - 714 kr/g  
71 - 95 g CO2/km 0 kr 0 kr
96 - 140 g CO2/km   82 kr/g
141 g CO2/km   107 kr/g

 
 
 Bonus Malus 1 april 2021 – 31 maj 2022

 

Bonus (t.o.m. 11/7-22)

Malus

0 g CO2/km 70 000 kr  
1 - 60 g CO2/km 45 000 kr - 593 kr/g  
61 - 90 g CO2/km 0 kr 0 kr
91 - 130 g CO2/km   107 kr/g
131 g - CO2/km   132 kr/g

 

Bonus  fr.o.m. 12 juli 2022 + Malus  fr.o.m. 1 juni 2022

 

Bonus (fr.o.m. 12 juli -22)

Malus (fr.o.m. 1 juni -22)

0 g CO2/km 70 000 kr  
1 - 50 g CO2/km 20 000 kr - 300 kr/g  
51 - 75 g CO2/km 0 kr 0 kr
76 - 125 g CO2/km   107 kr/g
126 g - CO2/km   132 kr/g

 

 

 

 

Miljözoner

Från och med 1 januari 2020 får kommuner själva besluta och införa miljözoner för personbilar, lätta lastbilar och lätta lastfordon.

Miljözon klass 1
I miljözon klass 1 får alla lätta fordon köra.

Miljözon klass 2
I miljözon klass 2 får personbilar drivna med diesel eller bensin i utsläppsklass Euro 5 (bilar registrerade från 1 september 2011) eller senare köra. Fr.o.m. 1 juli 2022 måste dieselbilar tillhöra Euro 6 (bilar registrerade från 1 september 2015) för att få köra i zonen.

Sedan 15 januari 2020 infördes miljözon 2 på Hornsgatan i Stockholm.

Miljözon klass 3
I miljözon klass 3 får endast elfordon, bränslecellsfordon/vätgasfordon och gasfordon köra. För lätta fordon gäller utsläppskravet Euro 6 (bilar registrerade från 1 september 2015).

 

Att köra elektriskt

Vill du läsa mer om de laddbara alternativen, saker att tänka på och hur laddningen fungerar? Läs mer nedan, på vår TCO2-guide eller om vår laddlösning för både förare och företag.