Företagsleasing

Kärnan i vårt erbjudande är att förenkla er vagnparkshantering. Så att era bilar underlättar för er verksamhet istället för att ta tid från den.

Vår specialitet är att ta hand om allt som rör bilen men vi kan lika gärna hjälpa till med endast finansieringen eller administrationen.

Finansiering

Inom företagsleasing brukar man skilja på operationell och finansiell leasing där den senare traditionellt har varit större i Sverige, medan operationell tar mer och mer plats i takt med att allt fler vill ha ett bekymmersfritt bilinnehav. Enkelt uttryckt är finansiell leasing som ett vanligt banklån medan operationell leasing är en bilhyra där restvärdet, det belopp som den leasade bilen beräknas ha när leasingkontraktet går ut, garanteras.

I en finansiell leasing är det därför leasingtagaren som bär risken för vad bilen är värd när kontraktet löper ut, medan det i en operationell leasing är vi som leasinggivare som tar det ansvaret. Leasingtagaren behöver i en operationell leasing inte oroa sig för eventuella obehagliga överraskningar.

Administration

Till båda leasingformerna går det att koppla på underlättande tjänster för bilinnehavet där det vanligaste är vårt driftsavtal. I det ingår försäkring, service, reparationer, slitdelar, däck och däckskifte. Du som kund får även tillgång till vår kundportal My ALD där ni enkelt kan hantera era körjournaler och trängselskattsrapporteringar, beställa drivmedelskort, rapportera skador, hitta närmaste verkstad och mycket mer.

 

RING OSS!
08-501 122 00

Leasingformer

Finansiell leasing

Leasingtagaren bär risken för restvärdet och är den som får reglera eventuella skillnader mellan beräknat och faktiskt restvärde vid avtalets slut.

Operationell leasing

Leasinggivaren garanterat restvärdet vid kontraktets utgång. Inga obehagliga överraskningar vid avtalets avslut.

Fullserviceleasing

Operationell leasing med driftsavtal som inkluderar försäkring, service, reparationer och däck. Enklare än såhär blir det inte.

Fleet Management

Vill ni hellre äga era bilar själv, eller har ni finansiell leasing hos olika finansiärer, men vill ha hjälp med administrationen? Inga problem.

Flexibilitet är avgörande för många av våra kunder, så om du föredrar att göra separata avtal för att finansiera er flotta snarare än att välja fullserviceleasing, kan du ändå välja vår professionella lösning för att få den hantering och stöd som ni behöver.

Fleet Management från ALD Automotive ger er alla fördelar med professionell support för er bilpark. Den enda skillnaden är att ni äger eller finansierar era fordon separat.

Vad ingår?

  • Rådgivning, hantering och optimering av verksamhetens bilpolicy
  • Rapportering som ger full kostnadskontroll och total överblick på bilparken
  • Dra nytta av våra förmånliga priser hos återförsäljare och leverantörer