Vår anläggning

Att driva vår verksamhet i en väl fungerande anläggning som samtidigt har så låg påverkan på miljön som möjligt är självklart för oss.

Vår fastighet är därför byggd enligt GreenBuildings riktlinjer, vilket innebär att byggnaden förbrukar 25% mindre energi än jämfört med de nybyggnadskrav som ställs i Boverkets Byggregler, BBR.

Ytterligare en fördel med vår anläggning är att vi samlar allt som har med vår verksamhet att göra på ett ställe. Allt från test, rekond, service/reparationer och lackering till bilförsäljning. Genom att samla allt under samma tak och därmed minska biltransporterna kan vi minska vår miljöpåverkan och effektivisera vår hantering av bilar ytterligare. 

RING OSS!
08-501 122 00