ALD S.A.

Vi är med dig, var du än är!

ALD Automotive finns i 43 länder i hela världen.

 

ALD Automotive är en del av Société Générale, en av de största finansiella koncernerna i Europa.  

ALD Automotive har över 6 500 medarbetare runt om i världen och vi är alla specialiserade på operationell leasing och biladministration.

Med vår omfattande geografiska täckning, en bilpark bestående av drygt 1,7 miljoner bilar och ett internationellt team, hängivna att serva företagskunder, kan du vara säker på att få en fördelaktig och multinationell lösning för dina bilar.

Nyckeltal

ALD Automotive...

· administrerar 1,76 miljoner fordon
· finns i 43 länder
· har 6 500 medarbetare
· är nr. 1 i Europa inom operationell leasing

Bilar på tvären?

Multinationella företag betraktar ofta Norden och Baltikum som en samlad marknad, men för att kunna hantera en bilpolicy som ska fungera i flera länder krävs det kunskap om de lokala förutsättningarna.

I alla de nordiska/baltiska länderna, finns väletablerade och effektiva ALD-verksamheter. Vi har kunskap om lokala förhållanden och regler och tillsammans hjälper vi dig att få en effektiv drift och hantering av dina bilar.

Ring oss!
08-501 122 00