VI ÄR ISO-CERTIFIERADE

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och ställer höga krav på kvalitet och miljövänliga lösningar i hela vår verksamhet.

Vi arbetar för att ligga i täten med miljöarbetet och för att våra fordon ska ha minsta möjliga inverkan på miljön. Vårt arbete granskas vid en årlig extern revision, vilket ställer krav på att vi ständigt utvecklar och förbättrar vårt miljöarbete.

ALD Automotive ägs av den franska banken Société Générale och omfattas därmed av deras kvalitetssystem Permanent Supervision (motsvarande SOX Sarbanes Oxley). Vi arbetar både aktivt och proaktivt med vårt internkontrollsystem för att säkra kvaliteten på både processer och tjänster och revideras löpande av Société Générales internrevision.

Société Générale Group har skrivit under United Nations Environment and Sustainable Development Declaration on 27 November 2001 och anslutit sig till United Nationas Global Compact on 16 May 2003. Detta innebär att Société Générale och alla dess verksamheter åtar sig att följa tillämplig miljölagstiftning, arbetslagstiftning och gällande kollektivavtal, samt att ställa motsvarande krav på kunder, samarbetspartners och leverantörer.

För att säkerställa att alla anställda världen över agerar ansvarsfullt och i enlighet med gemensamma värderingar har Société Générale och Ayvens tagit fram ett antal principer som är vägledande för verksamheten, baserade på de etiska krav och förvänrningar man har på de anställda. Dessa principer innefattar även hur vi jobbar med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

RING OSS!
08-501 122 00