Återlämning av bilen

När leasingkontraktet löper mot sitt slut och det är dags att återlämna din bil finns vi här för att hjälpa dig. Genom att vara proaktiv och hålla koll på skador och tillbehör kan du spara både tid och pengar.

RING OSS!
08-501 122 00

Bilen ska återlämnas i avtalsenligt skick, i annat fall uppstår ersättningsskyldighet för leasetagaren. Vad som är accepterat som normalt respektive onormalt slitage ser du exempel på i denna text.

När bilen återlämnas ska:

 • Serviceboken vara ifylld av verkstad från samtliga servicetillfällen.
 • Eventuella skador vara åtgärdade.
 • Bilen vara rengjord in- och utvändigt.
 • Fordonshandlingar finnas tillgängliga (instruktionsböcker och servicebok).

Skadebesiktning

När du lämnat tillbaka din bil kommer den att skadebesiktas av ett oberoende test- och värderingsföretag. Utifrån kriterierna i vår återlämningsguide bedömer en tekniker fordonets skick och skiljer på slitage och skador som kan komma att debiteras din arbetsgivare. Vid besiktningen upprättas ett besiktningsprotokoll och alla eventuella skador dokumenteras med text och bilder som sparas, lagras och arkiveras.

Om din bil har skador som ska regleras via försäkringen, även glasskador behöver dessa vara anmälda och åtgärdade innan bilen återlämnas. Väljer du att lämna tillbaka en skadad bil kommer vi att debitera din arbetsgivare för reparationen av skadan - oavsett om den har anmälts eller ej.

Skulle en skada ske nära inpå återlämningen, som inte hinner åtgärdas innan utsatt datum för kontraktsslut, kan du välja att förlänga kontraktet tills dess att skadan är åtgärdad. Då får du en fortsatt leasinghyra tills skadorna åtgärdats och bilen är redo för återlämning.

Vill du läsa mer om våra riktlinjer för hur slitage och skador bedöms och vilka skador som kan komma att debiteras hittar du mer information i våra bedömningskriterier som du hittar här.

Checklista

När du lämnar tillbaka din bil ska den vara tvättad och städad. Dessutom ska all utrustning som hör till bilen finnas med, här får du en checklista för att minska risken att du glömmer något:

 • Samtliga nycklar och eventuella larmdosor
 • Bilens service- och instruktionsböcker
 • Sommar- och vinterdäck på originalfälgar
 • Reservhjul och/eller däckreparationssats/punkterings-kit
 • Eventuell utrustning som låshylsa till låsbara hjulbultar, dragkroksnyckel, insynsskydd etc
 • Fjärrkontroll till värmare
 • Rensa bilen på din personliga data, som telefonlistor, GPS-adresser etc.
 • Plocka ur eventuell inkopplad enhet för elektronisk körjournal (GPS-tracker)
 • Glöm inte dina personliga ägodelar!

Återlämningsformulär

Om du ska hämta ut en ny bil lämnar du din bil hos bilhandlaren där du hämtar din nya bil. Ska du inte ha någon ny bil lämnar du om möjligt bilen på parkeringen hos din arbetsgivare, om du inte har en annan överenskommelse med din kontaktperson hos oss.

Glöm inte att meddela oss var bilen finns – detta gör du genom att fylla i vårt återlämningsformulär. 

Många missar att lämna tillbaka extranycklar och insynsskydd till bagageluckan – något som inte bara kan kosta tid utan även pengar. Se till att du inte är en av dem som drabbas.

Test av återlämnad bil

I samband med återlämnandet görs en besiktning av bilens skick. Detta utförs av en oberoende part och görs enligt samma procedur på alla återlämnade bilar.

Under inspektionen:

 • Inspekteras bilen på in- och utsida
 • Fotograferas bilen
 • Dokumenteras allt som kan behöva lagas
 • Görs en preliminär bedömning av vad reparationerna kommer att kosta
 • Görs en vägledning på hur en skadeanmälan fylls i, om nödvändigt

Slitage som anses vara normalt debiteras inte. Slitage som däremot anses vara onormalt påverkar bilens värde och kommer därför att debiteras enligt det testprotokoll som upprättats.

Om reparationer är nödvändigt görs de kostnadseffektivt, med hänsyn tagen till ålder och mil på bilen.

Ålder och mil påverkar bedömningen av:

 • Repor på karossen
 • Stenskott
 • Slitage på klädsel och inredning
 • Slitage på ratt och växelspak

Inspektionen dokumenteras och alla skador blir fotograferade. Testprotokollet där dessa uppgifter finns med kan sedan mailas till er som kund på begäran.

Bedömningskriterier

Via länken nedan finner du de riktlinjer utifrån vilka din tjänstebil kommer att bedömas vid återlämnandet. Dessa bedömningskriterier är ett komplement till de allmänna villkoren.

Skadebesiktningen utförs av ett oberoende värderingsföretag. Teknikern bedömer fordonets skick och skiljer på normalt slitage och skador som kan komma att debiteras leasetagaren. Vid besiktningen upprättas ett besiktningsprotokoll och alla eventuella skador fotograferas.

Tänk på att skador som inte är normalt slitage alltid ska åtgärdas innan återlämning. Dock måste alla skador anmälas inom den tid som framgår av ditt garantibevis. På följande sidor kan du läsa om vad som räknas som normalt slitage respektive skador.