Hållbarhet hela vägen

Med mer än 1,7 miljoner bilar i flottan är vi medvetna om den roll vi spelar. Därför påverkar hållbarhetsarbetet utformningen av våra tjänster och hela vår verksamhet.

Hållbarhet omfattar alla delar av vår verksamhet och det innebär att våra kunder kan vara säkra på att ALD Automotives leveranser har genomgått en granskning i relevanta delar. Hela värdekedjan - allt från val av leverantörer till kommunikation till enskilda förare - ses över fortlöpande. På så sätt kan vi identifiera förbättringsområden eller behov av ökad kommunikation i kedjans olika delar.

Trots att våra bilar har den största påverkan på miljön tar vi också hänsyn till den miljöpåverkan som sker inom våra egna väggar. Därför arbetar vi för att ständigt minska vår energiförbrukning och följer regler som ställer krav på varje enskild medarbetare att minska sin miljöpåverkan genom att till exempel släcka lampor och bildskärmar när de inte används, samt att undvika pappersutskrifter.

En av de aktiviteter som har störst effekt på vår pappersförbrukning är faktureringen till våra kunder. Vi använder visserligen endast miljömärkta produkter, men trots det har både pappersförbrukningen samt frakten av brevet en negativ påverkan på miljön och det bör därför undvikas när det går. Vi erbjuder elektroniska fakturor och arbetar aktivt för att öka andelen kunder som väljer detta alternativ.

Även vid val av leverantörer spelar miljöaspekten roll. Detta gäller leverantörer till alla delar av vår verksamhet; bilar, service, verkstäder, transporter, rekonditionering, och även för leverantörer av el, papper och till och med kaffe och frukt. Vi ställer därför krav på att våra leverantörer ska ha ett aktivt miljöarbete och detta följs upp vid en årlig revision. Självklart kräver vi också att de leverantörer vi har avtal med fullgör sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter för sin personal. 

Genom ett strukturerat och genomtänkt arbete inom ALD Automotive bidrar vi till att våra kunder kan skapa och nå egna mål för hållbarhet, både när det gäller leasing, inköp och användning av bil.

RING OSS!
08-501 122 00