Leasingbilguide: förmånsvärde

Alla bilmodeller har ett registrerat utgångsförmånsvärde som är baserat på bilens nypris inklusive all utrustning som ingår i just den modellen. Förmånsvärdet ligger sedan till grund för den extra skatt som du som förare måste betala för att få använda företagets bil privat. Bruksfordon och bilar som används endast i tjänsten är inte föremål för förmånsbeskattning.

Aktuellt förmånsvärde på nya bilar hittar du för respektive bil i vår bilkonfigurator, under månadskostnaden. Vi anger det bruttobelopp som skatten beräknas på, det faktiska skattebeloppet beror således på din årslönenivå och kommunalskatt.

Det månatliga förmånsvärdet räknas fram genom att vi hämtar årligt förmånsvärde från skatteverket på aktuell bil och delar med 12 (månader). Ex. 60 000 kr / 12 = 5 000 kr som läggs på din nuvarande lön för beräkning av preliminärskatt och sociala avgifter. Du kan även använda Skatteverkets bilförmånsberäkning och se hur årsbeloppet beräknas i detalj.

förra sidan i leasingbilguiden tog vi upp hur extrautrustning som ingår i ett färdigt paket ska hanteras. Som regel gäller att utrustning som ingår i en modells standardutförande inte ska tas upp som extrautrustning då tillverkaren redan rapporterat med tillvalen i bilens nybilspris som är det som är förmånsgrundande.

Nedsättning av förmånsvärdet på miljöanpassade bilar
Fr.o.m. 1 juli 2022 kommer ett schablonavdrag införas på nya elbilar, laddhybrider, gasbilar och vätgasbilar för att förmånsvärdet ska sättas ner med en förutbestämd summa utifrån bilens drivlina. Idag bestäms förmånsvärdet på miljöbilar utifrån motsvarande bil utan eldrift, vilket i många fall blir omöjligt då allt fler bilar sätts på marknaden med endast eldrift i modellutbudet.

  • Elbilar och vätgasbilar föreslås nedsättning med max 350 000 kr
  • Laddhybrider föreslås nedsättning med max 140 000 kr
  • Gasbilar föreslås nedsättning med max 100 000 kr

Nedsättningens storlek får inte överstiga 50% av bilens nybilspris så om en elbil t.ex. har ett nybilspris på 500 000 kr blir nedsättningen av förmånsvärdet 250 000 kr.

RING OSS!
08-501 122 00