För dig som leverantör av servicetjänster till ALD Automotive

Vi arbetar ständigt med att förbättra samt effektivisera vår service för dig som leverantör.

Inför varje service- eller verkstadsåtgärd på våra bilar behöver vi som fordonsägare godkänna kostnaden innan ni utför något arbete. För snabbast service från oss skickar ni därför er offert till oss på workshop.se@aldautomotive.com, som är bemannad alla vardagar mellan 7 och 17.

Våra medarbetare återkopplar med svar och ett rekvisitionsnummer som ni ska notera på den faktura som efter utfört arbete med fördel skickas digitalt. Läs mer om vår fakturahantering här nedanför.

ALD Automotive AB är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.

Att skicka e-fakturor till oss

Steg 1

Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (EDI-operatör) att ni önskar skicka e-fakturor till ALD Automotive AB.

Steg 2

Skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så att er första fakturakörning mottagits av oss.

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

E-fakturor kan också skickas via er EDI-operatör. Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Har du ingen EDI operatör idag, kontakta  Logiq så hjälper de er att komma i gång. Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta oss på ALD Automotive.

Hos Logiq kan du läsa mer om att sätta upp e-faktura och hur du gör. 

Adressering Sverige:

Peppol:
ALD Automotive AB
Organisationsnummer: 5565613485
Identifierare: 0007:5565613485

Samtrafik:
Operatören är Logiq, adressera till organisationsnummer 5565613485

GLN:
GLN: 7365565613489

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas.

Fakturor skall alltid märkas med:

  • bilens registreringsnummer
  • mätarställning
  • servicedatum
  • vad som är utfört samt,
  • rekvisitionsnummer vid kostnader utöver service

Försäkringsärenden faktureras på separat faktura innehållande:

  • skadenummer
  • orsak till skadan

 

Faktura som PDF-bilaga

Har ert företag inte möjlighet att skicka e-fakturor kan ni även maila PDF-fakturor till
ALDInvoicesse.SE@aldautomotive.com

Påminnelser skickar ni till workshopinvoice.se@aldautomotive.com

Notera att endast en faktura får bifogas per email.

 

För mer information

Hos Logic kan du läsa mer om att sätta upp e-fakturering och få kontaktuppgifter till dem.

 

Kontakta oss för frågor och mer information:

Mail: workshopinvoice.se@aldautomotive.com
Telefon: 08-501 122 00

RING OSS!
08-501 122 00