Nordiskt/europeiskt samarbete

Med ett nordiskt/baltiskt samarbete uppnår du stordriftsfördelar och får samtidigt tillgång till lokal expertis.

Multinationella företag betraktar ofta Norden och Baltikum som en samlad marknad, men för att kunna hantera en bilpolicy som ska fungera i flera länder krävs det kunskap om de lokala förutsättningarna.

I alla de nordiska/baltiska länderna, finns väletablerade och effektiva ALD-verksamheter. Vi har kunskap om lokala förhållanden och regler och tillsammans hjälper vi dig att få en effektiv drift och hantering av dina bilar.

Ett europeiskt perspektiv

Om ditt företags verksamhet omfattar andra europeiska länder kan vi erbjuda ett utökat samarbete – vi har filialer i hela Europa och ett internationellt team som är dedikerade till att ta hand om företagskunder.

Ring oss!
08-501 122 00