Pressmeddelanden

ALD Automotive är en av Sveriges och världens ledande aktörer inom billeasing och fleet management och vår långa erfarenhet gör oss till experter på området.

Vi bidrar gärna med vår kunskap om du vill veta hur vi ställer oss i en viss fråga eller behöver bakgrundskunskap om ämnen inom vårt område. Vi agerar snabbt för att du ska få den information du behöver.

Kontakta Sara Lindén, Manager Marketing & Communication, på telefon 08-501 122 88 eller sara.linden@aldautomotive.com.

14apr
2020

ALD UTSER TIM ALBERTSEN TILL CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ALD UTSER TIM ALBERTSEN TILL CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Vid styrelsemötet som hölls den 27 mars 2020 utsåg styrelsen Tim Albertsen till Chief Executive Officer för ALD, efterträdande av Mike Masterson som avgick p.g.a. hälsoskäl, i linje med vad som tillkännagavs den 6 februari 2020. Mike Masterson förblir styrelseledamot.

Philippe Heim, Vice CEO för Société Générale och ordförande för ALDs styrelse, kommenterade:

Jag vill tacka Mike Masterson för hans enastående bidrag till utvecklingen av ALD. Under hans ledning som CEO sedan 2011 har företaget upplevt en exceptionellt snabb och lönsam tillväxt, förbättrat organisationens företagsfranchise, vidareutvecklat det marknadsledande programmet för white label partners, utvidgat dess geografiska fotavtryck genom målinriktade förvärv och nyetableringar och omvandlat företaget mot digitaliserade mobilitetslösningar. Tim Albertsen har lång erfarenhet inom leasingbranschen och har under de senaste tio åren varit väldigt delaktig i upprättandet av ALD som en global ledare och leverantör inom mobilitetslösningar. Tillsammans med styrelsen är jag övertygad om att Tim har visionen och ledarskapet som krävs, på kort sikt med det svåra ekonomiska läget p.g.a. Covid -19 och på lång sikt för att accelerera ALDs framgångsrika strategiska utveckling inom mobilitetssektorn där företaget är idealiskt positionerat för att dra nytta av strukturella trender.”

Biografi

Tim Albertsen har tjänstgjort som Vice CEO för ALD sedan 2011. Han har varit aktiv inom ALD sedan 1997 när han anslöt sig till Hertz Lease (som förvärvades av koncernen 2003). Tim Albertsen var Chief Operating Officer från 2008 till 2011 och Senior Vice President för koncernen från 2005 till 2008. Innan dess var han Regional Director för koncernen i de nordiska och baltiska länderna och General Manager för Hertz Lease Danmark från 1997 till 2003. Innan han arbetade inom ALD-koncernen var han General Manager på Avis Leasing från 1995 till 1997 och Operations Manager på Avis Biluthyrning från 1992 till 1995. Tim Albertsen har en kandidatexamen i företagsekonomi från Syddansk Universitet. Han har också en examen i företagsekonomi från Copenhagen Business School.

 

Läs pressmeddelandet

RING OSS!
08-501 122 00