Pressmeddelanden

ALD Automotive är en av Sveriges och världens ledande aktörer inom billeasing och fleet management och vår långa erfarenhet gör oss till experter på området.

Vi bidrar gärna med vår kunskap om du vill veta hur vi ställer oss i en viss fråga eller behöver bakgrundskunskap om ämnen inom vårt område. Vi agerar snabbt för att du ska få den information du behöver.

Kontakta Sara Lindén, Manager Marketing & Product Development, på telefon 08-501 122 88 eller sara.linden@aldautomotive.com.

25feb

ALD AUTOMOTIVE OCH NORDEA FINANS UTÖKAR SITT SAMARBETE

ALD AUTOMOTIVE OCH NORDEA FINANS UTÖKAR SITT SAMARBETE

ALD Automotive och Nordea Finans har glädjen att meddela ett utökat samarbete genom varumärket NF Fleet för att möta nya behov av mobilitet hos både små och medelstora företag och privatpersoner i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Partnerskapet syftar till att vidareutveckla och utöka NF Fleets kommersiella täckning av Nordea Finlands breda kundbas av små och medelstora företag genom gemensamma försäljnings- och marknadsföringsinitiativ. Ett pilotinitiativ lanseras inledningsvis i Danmark och kommer successivt att implementeras i alla nordiska länder. 

Ett helt digitalt privatleasingerbjudande utvecklas också av ALD Automotive i Finland som svar på den ökande efterfrågan på onlinetjänster och kommer att ställas till förfogande för Nordea Banks kunder och Nordea Finans nätverk av bilhandlare.

Med en bilfinansmarknad som förändrats snabbt under de senaste åren, efterfrågar framförallt mindre företag och privatpersoner outsourcinglösningar för billeasing. ALD Automotive och Nordea Finans är övertygade om att detta regionala samarbete är väl positionerat för att följa sina kunder i denna utveckling genom att utnyttja regional täckning, stordriftsfördelar, en bred kundbas samt bred kompetens och service. Innovativa mobilitetstjänster och lösningar som car sharing kommer också att integreras i det övergripande erbjudandet med tiden. 

"Den framgångsrika kombinationen av det största nordeuropeiska finansbolaget och en ledande global fleet management- och leasingleverantör gör det möjligt för vårt partnerskap att leverera högkvalitativa mobilitetslösningar i hela regionen", bekräftar Guillaume de Leobardy, Nordic Regional Manager på ALD Automotive. "Vi ser fram emot att utöka både täckningen och utbudet av våra tjänster med Nordea Finans samtidigt som vi säkerställer att våra kunder får fördelar av bästa möjliga mobilitetstjänster i en snabbt utvecklande miljö”.

Läs pressmeddelandet

Ring oss!
08-501 122 00