Nyheter

03jul

Myter om bilar

Myter om bilar

Myt 1 - bilen är passé.
Vi har aldrig åkt så mycket bil som nu, men det är stor skillnad mellan Stockholm och övriga landet. Respondenterna anser att levnadsstandarden skulle bli sämre utan bilen. Resultatet ser likadant ut oavsett ålder eller partitillhörighet.

Myt 2 - vi kör mindre bil.
I princip alla grupper kör mer bil än tidigare, förutom unga under 25 år samt de som bor centralt i Stockholm. 

Myt 3 – p-platser behövs inte längre.
Det både finns och behövs samma ratio mellan p-hus och parkeringar på gatan i flera länder, men eftersom Stockholm är byggt på öar blir det extra trångt.

Myt 4 - allt färre vill ha bil i storstan.
Många vill ha bil, men kostnaden och bristen på parkeringsplatser har betydelse.

Myt 5 - allt färre unga tar körkort.
Fler tar körkort, men i storstäderna väntar man ofta tills man bildar familj. Utlandsfödda ser körkort som en nyckel till arbetsmarknaden och mest utlånade boken på biblioteket på vissa orter är körkortsboken på arabiska.

Myt 6 -kvinnor föredrar att cykla eller åka kollektivt.
Kvinnor har i genomsnitt kortare väg till sitt jobb och då är det många gånger lättare att ta bussen eller andra färdmedel än bilen. Mellan de som både bor och arbetar i Stockholms innerstad finns det däremot inga könsskillnader. Generellt sett åker kvinnor lite mer kollektivt än män, men skillnaderna minskar. Andelen män som cyklar är däremot på uppgång.

Myt 7 - alla satsningar bör gå till järnvägen.
Personbilstrafiken är fem gånger större än tåg och buss tillsammans.

Källa: BilSwedens seminarium "Myter om transporter och bilar", Almedalen 2017 

Ring oss!
08-501 122 00