Nyheter

04jul

Så tycker svenskarna om bilen

Så tycker svenskarna om bilen

Om bilar i Sverige

I slutet på 2016 fanns nästan 4,8 miljoner bilar i trafik i Sverige – en ökning med 100 000 sedan året innan. Mest ökar bilägandet bland kvinnor.

87 procent av alla resor sker på väg, räknat som personkilometer. Bantrafik, sjöfart och luftfart svarar tillsammans för 13 procent. Personbilen dominerar resandet på väg och står för 90 procent av resorna.

Medellivslängden på en personbil i Sverige är cirka 17 år. Fyra av tio bilar som rullar på  de svenska vägarna är äldre än tio år. Både miljön och trafiksäkerheten skulle vinna mycket om den siffran kunde minska. En bil från 2015 släpper nämligen bara ut hälften så mycket koldioxid som en ny bil som såldes i början på 80-talet.

Vi har bil

85 procent av svenskarna har minst en bil i hushållet. 37 procent har två bilar och sju procent har tre eller fler. Flest bilar har de som bor i hus, där 57 procent har minst två bilar. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. Av de som inte har någon bil alls så bor de flesta i storstadsområdena där drygt en av fem saknar bil. Flest billösa bor i Stockholm, där en av fyra saknar bil.

Vi kör långt

Sverige är ett avlångt land och vi kör långa sträckor. En tredjedel av oss kör mellan 1000 och 2000 mil per år, medan en fjärdedel kör mer än 2000 mil. Sju procent kör årligen mer än 3000 mil. Flest mil kör egenföretagare och jordbrukare. Kortast sträckor kör arbetslösa och studenter.

Vi behöver bilen

En majoritet av svenskarna, 64 procent, anser sig vara helt eller ganska beroende av bilen för att vardagen ska fungera – och de har blivit fler. Särskilt stort är behovet av bilen i Norrland. Boende utanför storstäderna och barnfamiljer är också mer beroende av bilen än andra. Bilen behöver vi för att kunna bo där vi vill, för att åka och handla, för att ta oss till jobbet och för att ta oss till fritidsaktiviteter – kort sagt för att få livet att gå ihop.

Bilen blir grönare

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar i Sverige har minskat med 35 procent under perioden 2005-2015. Under samma period minskade utsläppen inom EU totalt med 26 procent. Under enbart 2015 minskade nya bilars koldioxidutsläpp med fem gram per kilometer i Sverige. Trenden med minskade utsläpp fortsätter.

Källa: Undersökningen ”Svenskar om bilen” initierad av BILSweden, MRF och Transportföretagen

Ring oss!
08-501 122 00