Nyheter, artiklar och tips

20juni 2023

Tillfällig skattefrihet för att ladda bilen på arbetsplatsen

Tillfällig skattefrihet för att ladda bilen på arbetsplatsen

Fr.o.m. 1 juli 2023 t.o.m. 30 juni 2026 införs en tillfällig skattefrihet när anställda laddar sina elfordon* på arbetsplatsen. Detta för att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon.

* Personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel

Tidigare har el som arbetsgivaren försett den anställde med vid laddning på arbetsplatsen varit en skattepliktig förmån. Utmaningen för arbetsgivaren har varit hur drivmedelsförmånen skall beräknas då det varit och är svårt att avläsa exakt vem som laddat och hur många kWh som laddats.

Nu blir elen skattefri, under förutsättning att laddning sker vid en laddpunkt eller ett eluttag som finns i anslutning till arbetsplatsen.

 

Två frågor arbetsgivare med laddmöjligheter på arbetsplatsen nu behöver hantera är:

Ska ni bjuda på el eller inte?

Väljer ni att bjuda på el för det inte med sig någon administration annat än att betala elräkningen.

Väljer ni att ta betalt av era anställda kräver det administrativa insatser beroende på vilken typ av laddboxar ni har. Vissa laddboxar har tekniken för att styra kostnader vid laddning, så administrationen kring ett nettolöneavdrag förenklas avsevärt. Har ni  laddboxar som saknar den tekniken rekommenderar vi att ni använder er av ett schablonbelopp för kostnadsreglering för minskad administration.

                                              

Ska kontorsladdning av medarbetarnas personalbilar vs tjänstebilar hanteras på samma sätt?

  • Personalbil är en bil som företaget förser den anställde med, mot att medarbetaren betalar ett löneavdrag. Denna kategori har tidigare fått betala för sitt bränsle då det inte är en bil som förväntas användas i större utsträckning i tjänsten. Kanske är det så ni vill fortsätta hantera den här kategorin, och låta den anställde betala med ett schablonpris (vilket ni sätter själv utifrån genomsnittligt elpris och tillhörande administration).
  • Tjänstebil däremot är en bil den anställde har just i tjänsten, för att funktionen som så kräver rörlighet och förväntas åka ut till t.ex. leverantörer, kunder eller arbetsrelaterade platser. Här är det rimligare att arbetsgivaren står för all el.

Oavsett vad ni bestämmer er för och vilken typ av bil era anställda kör, ta med er fördelarna av att det minskar administrationen för er löneavdelning att bjuda på elen, samt förespråkar och underlättar en grön mobilitet för era företagsbilar.

Önskar du t.ex. information om vilka laddboxar och leverantörer som erbjuder kostnadsstyrning av laddning på både arbetsplats och hemma hos föraren finns vi här att för att hjälpa er.

Lediga tjänster

Vi letar ständigt efter kompetenta kollegor. Titta in och se om vi har något som passar din profil nedan.

Vilken bil passar just dig?

Läs våra tips och råd inför valet av bil.