Nyheter, artiklar och tips

04mars 2022

Ändringar i klimatbonusen föreslås fr.o.m. 1 juli 2022

Ändringar i klimatbonusen föreslås fr.o.m. 1 juli 2022

Igår publicerades så en promemoria från Miljödepartementet med en ”remiss av ändringar i förordningen om klimatbonusbilar”, som tillsammans med liggande förslag om ändrad nedsättning av förmånsvärdet och justerade malusnivåer bildar ramverket för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar.

 

 

Förslag: justerad bonus fr.o.m. 1 juli 2022

(förslag om ändrad nedsättning av förmånsvärde för klimatbonusbilar föreslås träda i kraft samma dag)

 • CO2-gräns för klimatbonusberättigande sänks från 60 till 50 g CO2/km
 • Bonus får ges för en bil vars nypris (det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden) uppgår till högst 700 000 kr
 • Bonusen är det antal kronor som bestäms genom att 1. multiplicera talet 300 med det antal gram koldioxid per kilometer som bilen släpper ut, och 2. subtrahera resultatet enligt 1 från talet 20 000. Dvs en bil med 1 g CO2/km får en bonus på 20 000 minus 300 = 19 700 kr. En bil med 40 g CO2/km får en bonus på 20 000 minus (40x300=12 000) = 8 000 kr.
 • Bonus för bilar med 0 g CO2/km föreslås fortsatt vara 70 000 kr
 • Gasbilar fortsatt bonus på 10 000 kr
 • Det lägsta bonusbeloppet sänks från dagens cirka 10 000 kr till 5 000 kr

 

Förslag: justerad bonus fr.o.m. 1 januari 2023

 • CO2-gräns för klimatbonusberättigande sänks från 50 till 30 g CO2/km
 • Bonus till bilar med utsläpp om högst 30 g CO2/km
 • Bonusen är det antal kronor som bestäms genom att 1. multiplicera talet 167 med det antal gram koldioxid per kilometer som bilen släpper ut, och 2. subtrahera resultatet enligt 1 från talet 10 000. Dvs en bil med 1 g CO2/km får en bonus på 10 000 minus 167 = 9 833 kr. En bil med 20 g CO2/km får en bonus på 10 000 minus (20x167=3 340) = 6 660 kr.
 • Bonus för bilar med 0 g CO2/km föreslås vara 50 000 kr
 • Gasbilar fortsatt bonus på 10 000 kr
 • Det lägsta bonusbeloppet föreslås vara cirka 5 000 kr

 

 

 2021

2022

2023

Maximal bonus (kr)

70 000

70 000

50 000

Lägsta bonus (kr)

10 000

5 000

5 000

Gräns för att erhålla bonus (CO2 gram/km)

60

50

30

Bonus gasbil (kr)

10 000

10 000

10 000

Högsta bonus laddhybrid (kr)

45 000

20 000

10 000

Källa: Regeringskansliet

Läs hela promemorian här.

 

Förslag: justerad malus fr.o.m. 1 juni 2022

I början av februari lämnade regeringen en proposition om nya malusbelopp och-nivåer som föreslås gälla fr.o.m. 1 juni 2022. Beloppen är oförändrade från tidigare remisser och skulle innebära att alla nya bilar, registrerade 1 juni 2022 eller senare, som släpper ut 76 g CO2 eller mer per km blir föremål för malusskatt.

 

Malus idag

 

Malus förslag fr.o.m. 1 juni 2022

 

CO2/km

Malus/g CO2/km Malus/g
61 - 90 g 0 kr 51 - 75 g 0 kr
91 - 130 g 107 kr/g 76 - 125 g 107 kr/g
131 g - 132 kr/g 126 g - 132 kr/g

 

Lediga tjänster

Vi letar ständigt efter kompetenta kollegor. Titta in och se om vi har något som passar din profil nedan.

Vilken bil passar just dig?

Läs våra tips och råd inför valet av bil.