Nyheter, artiklar och tips

18november 2021

Nya regler för klimatbonusen senareläggs

Nya regler för klimatbonusen senareläggs

För en dryg månad sen sammanställde vi vad som gäller för tjänstebilar efter årsskiftet, med den återkommande kommentaren att det är ett ryckigt regelverk som gör det svårt för nybilsbeställare att veta vilka ramar som gäller när den nya bilen sätts i trafik. Sedan dess har Miljödepartementet låtit meddela att de förändringar som var föreslagna att träda i kraft 1 januari 2022 nu istället skjuts fram och kommer att träda i kraft ”senare under 2022”.

 

Anledningen till att förändringen flyttas fram är en diskussion som förs med Europeiska kommissionen kring ändringarnas förenlighet med EUs statsstödsregelverk. Miljödepartementet bedömer att reglernas ikraftträdande kommer behöva senareläggas med åtminstone tre till sex månader på grund av detta. Tills vidare gäller nuvarande regler för utbetalning av klimatbonus enligt förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar, dvs följande belopp:

  • bonusen för rena elbilar fortsatt är på 70 000 kr (förslaget är att det ska gälla framöver också, men endast för bilar med ett totalpris på max 700 000 kr)
  • bonusen för laddhybrider är 45 000 kr vid ett utsläpp på max 60 g CO2/km, lägsta bonusbelopp är idag 10 000 kr. Förslaget är att bonusen ska sänkas till max 20 000 kr för ett utsläpp på max 50 g CO2/km, med en lägstabonus på 5 000 kr.
  • bonusen för gasbilar är på 10 000 kr i både nuvarande och liggande förslag

 

Utbetalning av klimatbonus för bonusbilar tagna i trafik under 2021

Fortsättningsvis har regeringen föreslagit att ytterligare 1 900 miljoner kronor ska tillföras anslaget för klimatbonus. Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag den 24 november kommer Transportstyrelsen att kunna återuppta utbetalningen av klimatbonus i början av december.

 

Vill du läsa Miljödepartementets artikel om beslutet hittar du den här.

Lediga tjänster

Vi letar ständigt efter kompetenta kollegor. Titta in och se om vi har något som passar din profil nedan.

Vilken bil passar just dig?

Läs våra tips och råd inför valet av bil.