SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH ÅTERLÄMNING

Här hittar du som förare av en tjänstebil från ALD Automotive information om hur du tar hand om din bil, svar på vanliga frågor och hur återlämningen av bilen går till.

I kundportalen My ALD hittar du mer information som rör just din bil samt körjournal, servicebokning plus mycket mer.


MENY

INLEDNING

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Däck
Dagligt underhåll
Besiktning

FÖRSÄKRING OCH GARANTIER

ÅTERLÄMNING AV BILEN

Inför återlämnandet
Checklista
Återlämningsformulär
Test av återlämnad bil
Bedömningskriterier på återlämnad bil

KONTAKTUPPGIFTER


 

INLEDNING

 

Vi på ALD Automotive vill att ditt bilinnehav ska vara så enkelt som möjligt och att du alltid ska känna dig trygg i att vi finns tillhands om några frågor dyker upp längs vägen. För det allra mesta är billivet enkelt och roligt, men vissa saker kommer man tyvärr inte undan; du kommer att behöva sköta om bilen både in- och utvändigt, upptäcker du några skador på bilen behöver dessa snarast rapporteras och åtgärdas och så är det det där med servicen som ska ske enligt biltillverkarens föreskrifter.

På den här sidan har vi försökt samla den viktigaste och mest efterfrågade informationen så att du på ett enkelt och överskådligt sätt kan se vad som behöver och ska göras med din tjänstebil. Genom att ta hand om din bil och följa rutiner och intervaller minimerar du också risken för att drabbas av oförutsedda kostnader när bilen lämnas tillbaka.

Visste du att?

Genom att ha anmält och åtgärdat eventuella skador innan återlämningen av bilen minimerar du risken för eventuell skadedebitering i samband med kontraktets stängning.

De fyra viktigaste punkterna under avtalstiden

 • Vårda och underhåll bilen både in- och utvändigt löpande.
 • Följ tillverkarens serviceplan och serva alltid bilen hos en auktoriserad märkesverkstad.
 • Titta på bilen regelbundet så att du upptäcker eventuella skador tidigt. Skador behöver nämligen anmälas till försäkringsbolaget snarast (oftast inom en månad från skadetillfället). Vänd dig sedan till en auktoriserad märkesverkstad för eventuell åtgärd.
 • Se till att allt är med vid återlämningen av bilen, på så sätt sparar du både tid och pengar, se checklista här. Du skulle bli förvånad om vi berättade hur många som missar att lämna tillbaka en däckuppsättning, extranyckel eller insynsskyddet till bagageutrymmet.

 

My ALD kan du förutom att rapportera körjournal och hitta allmän information om ditt kontrakt enkelt hitta kontaktuppgifter till våra samarbetspartners, fylla i skadeanmälan, beställa utlandstillstånd, grönt kort, drivmedelskort m.m.

 

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Ska vi bara säga två saker om service och underhåll är det dessa:

 1. Serva bilen enligt biltillverkarens föreskrifter
  • I bilens servicebok hittar du information om vad som gäller för just din bil. Du är också alltid välkommen att kontakta vår tekniska avdelning på 08-501 123 40 eller din återförsäljare.
 2. Serva bilen på en för bilen auktoriserad verkstad
  • Via My ALD kan du se vilka auktoriserade verkstäder du har närmast dig, även här går det lika bra att kontakta vår tekniska avdelning eller din återförsäljare.

KOM IHÅG SERVICEREKVISITIONEN!

När du lämnar bilen till verkstaden ska serviceinstruktionen alltid visas upp för den som tar emot dig. När du hämtar bilen från service, kontrollera att servicehäftet är ifyllt och stämplat.

Det är du som ansvarar för att servicen blir utförd i tid enligt föreskrifterna och också du som kontaktar den auktoriserade verkstaden för en tid som passar dig. När servicen sedan är utförd, kontrollera att serviceboken är ifylld och stämplad.

De senaste åren har fler och fler tillverkare blivit tuffare i sina garantivillkor med att service måste utföras enligt anvisningarna. Garantier upphör alltså att gälla om servicen inte görs enligt föreskrifterna. Vid sidan av den kostnad det medför kan också bilens funktion och säkerhet påverkas, något som kan medföra en risk för den som kör bilen.

DÄCK

Däckverkstaden kontrollerar slitage på däcken vid varje däckskifte. Vi rekommenderar att du även själv undersöker mönsterdjupet på däcken med jämna mellanrum. Enligt lag ska mönsterdjupet inte vara mindre än 1,6 mm på sommardäcken och 3 mm på vinterdäcken.

Du bör även kontrollera däcktrycket regelbundet. Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre och förbrukar mindre bränsle. Om du kör med 80 procent av rekommenderat tryck ökar bränsleförbrukningen med 3 procent och däckens livslängd minskar med en femtedel. Rekommenderat tryck för din bil hittar du i instruktionsboken.

Kom även ihåg att efterdra hjulbultarna. Oavsett om du låter en däckverkstad byta dina däck eller om du byter själv bör hjulbultarna efterdras efter fem till tio mil.

DAGLIGT UNDERHÅLL

Du som förare ansvarar för att hålla bilen i gott skick, d.v.s. att bilen tvättas regelbundet samt att olja, däcktryck och lampor kontrolleras regelbundet.

BESIKTNING

När det är dags för besiktning kommer du i god tid att få en rekvisition av oss. Du bokar själv din besiktningstid.

 

My ALD hittar du även svar på de vanligaste frågorna, hur du gör om särskilda situationer uppstår samt kontaktuppgifter till våra samarbetspartners.

FÖRSÄKRING OCH GARANTIER

Vid eventuella frågor gällande skador och försäkring, vänligen kontakta ALD Automotives försäkringsavdelning.

Om olyckan skulle vara framme och du får en skada på din bil är det viktigt att du så snart som möjligt anmäler din skada till det försäkringsbolag som hanterar vagnskadegarantin för ditt bilmärke, då vissa försäkringsbolag kräver att anmälan görs inom en månad för att skadan ska bli ersatt. Du kan enkelt fylla i en anmälan online via My ALD.

ALD Automotives försäkringsavdelning
Adress: Box 4060, 227 21 Lund
Tel: 08- 501 123 50
Fax: 08- 501 123 49
Mail: forsakring.se@aldautomotive.com

För vem gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för bilen oberoende av vem som kör den. Ska du låna ut bilen bör du dock få det godkänt av din arbetsgivare.

 

 

ÅTERLÄMNING AV BILEN

Viktigt inför återlämnandet

Bilen ska återlämnas i avtalsenligt skick, i annat fall uppstår ersättningsskyldighet för leasetagaren. Vad som är accepterat som normalt respektive onormalt slitage ser du exempel på i denna text.

När bilen återlämnas ska:

Serviceboken vara ifylld av auktoriserad verkstad från samtliga servicetillfällen.
Eventuella skador vara åtgärdade.
Bilen vara rengjord in- och utvändigt.
Fordonshandlingar finnas tillgängliga (instruktionsböcker och servicebok).

 

Skadebesiktning

När du lämnat tillbaka din bil kommer den att skadebesiktas av ett oberoende test- och värderingsföretag. Utifrån kriterierna i vår återlämningsguide bedömer en tekniker fordonets skick och skiljer på slitage och skador som kan komma att debiteras din arbetsgivare. Vid besiktningen upprättas ett besiktningsprotokoll och alla eventuella skador dokumenteras med text och bilder som sparas, lagras och arkiveras.

Om din bil har skador, även glasskador, som inte är åtgärdade är det viktigt att du gör en skadeanmälan. Du kan enklast fylla i en direkt på kundportalen <a href="http://my.ald.se">My ALD</a> under rubriken Bil - Försäkring. Finns det ingen skadeanmälan och vi upptäcker skador på bilen kommer reparationskostnaden att debiteras din arbetsgivare fullt ut.

Vill du läsa mer om våra riktlinjer för hur slitage och skador bedöms och vilka skador som kan komma att debiteras hittar du mer information i våra bedömningskriterier som du hittar här.

CHECKLISTA

När du lämnar tillbaka din bil ska den vara tvättad och städad. Dessutom ska all utrustning som hör till bilen finnas med, här får du en checklista för att minska risken att du glömmer något:

⬜ Samtliga nycklar och eventuella larmdosor
⬜ Bilens service- och instruktionsböcker
⬜ Sommar- och vinterdäck på originalfälgar
⬜ Reservhjul och/eller däckreparationssats/punkterings-kit
⬜ Eventuell utrustning som låshylsa till låsbara hjulbultar, dragkroksnyckel, insynsskydd, fjärrkontroll till värmare etc.
⬜ Rensa bilen på din personliga data, som telefonlistor, GPS-adresser etc. (läs mer nedan)
⬜ Glöm inte dina personliga ägodelar!

 

Många missar att lämna tillbaka extranycklar och insynsskydd till bagageluckan - något som inte bara kan kosta tid utan även pengar. Se till att du inte är en av dem som drabbas.

 

ÅTERLÄMNINGSFORMULÄR

 

TEST AV ÅTERLÄMNAD BIL

I samband med återlämnandet görs en besiktning av bilens skick. Detta utförs av en oberoende part och görs enligt samma procedur på alla återlämnade bilar. 

Under inspektionen:

 • Inspekteras bilen på in- och utsida
 • Fotograferas bilen
 • Dokumenteras allt som kan behöva lagas
 • Görs en preliminär bedömning av vad reparationerna kommer att kosta
 • Görs en vägledning på hur en skadeanmälan fylls i, om nödvändigt

Slitage som anses vara normalt debiteras inte. Slitage som däremot anses vara onormalt påverkar bilens värde och kommer därför att debiteras enligt det testprotokoll som upprättats.

Om reparationer är nödvändigt görs de kosteffektivt, med hänsyn tagen till ålder och mil på bilen.


Ålder och mil påverkar bedömningen av:

 • Repor på karossen
 • Stenskott
 • Slitage på klädsel och inredning
 • Slitage på ratt och växelspak

Inspektionen dokumenteras och alla skador blir fotograferade. Testprotokollet där dessa uppgifter finns med mailas sedan till er som kund.

 

BEDÖMNINGSKRITERIER

Via länken nedan finner du de riktlinjer utifrån vilka din tjänstebil kommer att bedömas vid återlämnandet. Dessa bedömningskriterier är ett komplement till de allmänna villkoren.

Skadebesiktningen utförs av ett oberoende värderingsföretag. Teknikern bedömer fordonets skick och skiljer på normalt slitage och skador som kan komma att debiteras leasetagaren. Vid besiktningen upprättas ett besiktningsprotokoll och alla eventuella skador fotograferas.

Tänk på att skador som inte är normalt slitage alltid ska åtgärdas innan återlämning. Dock måste alla skador anmälas inom den tid som framgår av ditt garantibevis. På följande sidor kan du läsa om vad som räknas som normalt slitage respektive skador.

Till bedömningskriterierna

KONTAKTUPPGIFTER

Växel

Tel: 08-501 122 00
kundservice.se@aldautomotive.com

Försäkring

Tel: 08-501 123 50
forsakring.se@aldautomotive.com

Teknisk avdelning (för frågor om service, däck & reparationer)

Tel: 08-501 123 40
operations.se@aldautomotive.com

 

Telefon: 08-501 122 00
E-mail: info.se@aldautomotive.com


ALD Automotive - Stockholm

ALD Automotive AB
Eldarvägen 6
187 75 Täby

ALD Automotive - Lund

ALD Automotive AB
Traktorvägen 11
226 60 Lund

 

 

 

 

 

 

 

Ring oss!
08-501 122 00