Vår grund och vision

move2025211103

Som det tjänsteföretag vi är, är vår personal den viktigaste tillgången vi har för att leverera värde till våra kunder. Det är därför viktigt för oss att främja en stark, värdebaserad företagskultur med utrymme för anställda som kan och kommer att ta ansvar för att utveckla och förbättra vår verksamhet. 

ALD Automotive arbetar utifrån följande värderingar

  • Team spirit
  • Innovation
  • Ansvar
  • Engagemang

Vår uppförandekod och våra etiska principer

Tillsammans med Société Générale har ALD under de senaste åren arbetat för att stärka vår kultur utifrån våra värderingar, etik och uppförandekod.

ALDs mål är att säkerställa att våra anställda följer uppförandekoden och agerar med integritet i sina dagliga aktiviteter.

Uppförandekoden främjar:

  • respekten för mänskliga rättigheter och miljön
  • förebyggandet för intressekonflikter och korruption
  • kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • respekten för marknadens integritet och dataskydd
  • ett korrekt uppförande när det gäller gåvor och inbjudningar
  • ansvarsfulla inköp