Driftsavtal

Med driftsavtalet tar vi hand om alla kostnader och all administration som rör dina bilar. På så sätt får du full kontroll över alla bilkostnader utan att behöva göra något själv.

I driftsavtalet ingår service och underhåll, sommar- och vinterdäck samt däckskiften.
Utöver det hanterar vi all administration som rör bilarna:

• Hantering av förmånsvärden och körjournaler
• Hantering av skatter
• Vägassistans
• Drivmedelshantering
• Försäkringsärenden
• Tillgång till kundportal
• Verkstadsfakturor som kontrolleras av vår tekniska avdelning (så att du kan vara säker på att inte behöva betala oskäliga kostnader för drift och underhåll)
• Rabatt på hyrbilar
• Konsultation och utveckling av bilpolicy
• Inköp av fordon
• Administration av kontrakt
• Rutiner för avveckling av fordon efter kontraktsslut

Gör det enkelt för dig! Genom att låta oss ta hand om allt sparar du tid och pengar och kan fokusera på det som skapar värde för ditt företag.

Ring oss!
08-501 122 00