Nyheter

29sep

Ny bonus och ny skatt - ändrade spelregler på bilmarknaden med Bonus Malus

Ny bonus och ny skatt - ändrade spelregler på bilmarknaden med Bonus Malus

Alla som skaffar en ny bil som registreras från och med den 1 juli 2018 kommer att påverkas av det nya bonus malus-systemet. Beslutet om förändringarna väntas tas av riksdagen i december i år.

Huvuddragen i förslaget är att bilar med låga utsläpp – under 60 gram koldioxid per kilometer - får en bonus som rabatt på inköpspriset.  Bonusen är maximalt 60 000 kronor. Bilar med högre utsläpp – över 95 gram koldioxid per km - får en bestraffning (”malus”). Den extra kostnaden tas ut som fordonsskatt under tre år.

Den extra kostnaden ökar för varje gram som bilen släpper ut över gränsen på 95 gram. Kostnaden per gram blir ännu högre för utsläpp över 140 gram CO2 per kilometer.

 

Vad betyder då ändringarna i praktiken?

– Vid första anblicken kan det verka som att kostnaden för bilparken kommer att gå upp rejält för alla, men det är viktigt att komma ihåg att det bara gäller nya bilar och att det finns stora skillnader mellan olika typer av bilar, säger Per Löfgren, commercial director på ALD.

Han konstaterar att förändringarna pekar ut en framtidsinriktning.

– Det handlar om incitament för att driva utvecklingen mot lägre drivmedelsförbrukning och alternativa drivlinor. Det innebär inte att jag tror att alla skaffar en elbil, men fler kanske väljer laddhybrider, fortsätter Per Löfgren.

Den som väljer en vanlig dieselbil efter den 1 juli nästa år får räkna med ökade kostnader. Det kan handla om cirka 5000 kronor om året i ökad skatt. Det innebär samtidigt att förmånsvärdet ökar för den som kör en sådan tjänstebil.

– Nettoeffekten kan bli en ökad kostnad på 200-300 kronor per månad för föraren, om vi tänker på några av de vanliga familjebilarna och förutsätter 50 procent marginalskatt. Men det finns stora variationer, påpekar Per Löfgren.

De största kostnadsökningarna gäller företag som har många transport- eller servicebilar, förutser Per Löfgren. Många större transportbilar ligger på utsläpp över 175 gram koldioxid per kilometer.

Förutom bonus malus-systemet finns en annan faktor som kommer att få betydelse när det gäller utsläppsfrågor. En ny mätmetod (WLTP) införs – och med denna metod får varje enskild bil sitt eget mätvärde. Detta värde påverkas naturligtvis av vilken typ av bil man utgår ifrån, men även av exempelvis vilka däck, fälgar och extrautrustning som väljs till. För helt nya bilmodeller infördes WLTP den 1 september 2017. Alla fordon som registreras från och med den 1 juli 2018 ska redovisa utsläpp enligt WLTP. Bonus malus-system ska börja tillämpa WLTP den 1 januari 2020 för alla fordon.

– Det är klokt att redan från den 1 juli nästa år följa de nya WLTP-värdena för att på så vis förbereda sig inför eventuella förändringar som kan behövas när det gäller bilpolicy, bilval med mera, avslutar Per Löfgren.

 

Fakta – Bonus malus i korthet

  • Bonus malus-systemet är ett förslag som premierar bilar med låga koldioxidutsläpp. Sex månader efter inköpstillfället får köparen en bonus, en rabatt på inköpspriset.
  • Bilar med höga utsläpp av koldioxid belastas med högre kostnader, i form av fordonsskatt. Den extra skatten tas ut under tre år.
  • Befintliga bilar och bilar som registrerats före 1 juli 2018 berörs inte av Bonus malus och de regler som gällde vid registreringen fortsätter gälla.
  • Orden bonus malus är latin för bra-dåligt.
  • Riksdagen väntas besluta om Bonus malus-systemet i december. Ändringarna ska träda i kraft vid halvårsskiftet 2018.

 

Allt du behöver veta om tjänstebilar 2018

Här hittar du svaren på de över 30 vanligaste frågorna som berör tjänstebilar inför 2018. Du kan också kontakta ALD Automotives kundtjänst på 08-501 122 00 eller kundservice.se@aldautomotive.com för eventuella frågor.

Ring oss!
08-501 122 00