Nyheter

04jul

Så blir den nya fordonsskatten

Så blir den nya fordonsskatten

Den 1 juli 2018 förslås den nya Bonus-Malus-skatten att införas. Men nya EU-regler kan komma att göra skatten ännu högre.

Närmast i tiden ligger förstås de nya Bonus-Malus-reglerna som föreslås införas den 1 juli 2018. Bonus-Malus är ett system där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt.

Inom ett par år kommer också nya krav på tester och utsläppsbegränsningar inom både EU (RDE) och globalt (WLTP). WLTP utgör en global standard för att mäta nivåerna av CO2-utsläpp, bränsle- eller energikonsumtion. RDE syftar till att den bränsleförbrukning som redovisas vid biltillverkarnas tester ska spegla den verkliga förbrukningen vid normala körförhållanden.

Sammantaget innebär det att fordonskatten kommer att höjas för de flesta bilar, även för laddhybrider som tidigare kunnat räkna hem en bonus. Med RDE kommer utsläppen att räknas upp med 30-40 procent jämfört med varudeklarationen, vilket kommer göra att fler bilar hamnar på fel sida av strecket.  

Vilka andra skatter betalar en svensk bilist idag? *

  • Koldioxidskatt 262 öre/bensin och 324 öre/diesel
  • Energiskatt 388 öre/l bensin och 249 öre/l diesel
  • Koldioxidbaserad fordonsskatt fast avgift 360 kr + 22 kr för varje gram c02 över 111g (omfattar alla bilar fr o m miljöklass 2005), dieselbilar räknas upp med faktorn 2,37 + miljötillägg.
  • Trängselskatt i Stockholm & Göteborg
  • Bonus-Malus från 1 juli 2018
  • Trafikförsäkringspremieskatt

* Källa: BilSweden

Ring oss!
08-501 122 00