Nyheter

05jul

Jämställd bilkörning

Jämställd bilkörning

Vi bor i ett av världens mest jämställda länder, trots det är det oftast mannen som kör. Varför är det då viktigt med jämställdhet bakom ratten?

Färsk statistik visar att:

  • 17 procent av svenska par delar lika på körandet
  • I 8 av 10 par kör den ena parten mer än den andra
  • 79 procent av männen säger att de själva oftast sätter sig bakom ratten
  • 41 procent av svenskarna anser att kvinnor kör bättre än män
  • Kvinnor är i genomsnitt inblandade i färre olyckor än män

Om vi turas om att köra får både män och kvinnor mer körtid och blir mer erfarna förare. Kort sagt bidrar ett mer jämställt körmönster till en säkrare trafikmiljö. Ytterligare en vinst med att dela på körningen är att risken för trötthet vid långkörningar minskar.

Källa: Folkbildningskampanjen ”Dela Ratten” som är ett initiativ från Ford

Ring oss!
08-501 122 00