Nyheter

05jul

(O)hållbara resvanor

(O)hållbara resvanor

I Sverige finns tydliga mål om minskning av utsläppen från transportsektorn, både på nationell nivå samt i de flesta regioners och kommuners planer.

Sverige ska 2050 ha en hållbar och effektiv resursförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. På vägen dit har riksdagen också beslutat om några delmål. Bland annat bör Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. 

För att nå dit räcker det inte att våra bilar utrustas med ny teknik, utan krävs också att den ökande svenska befolkningens bilkörande minskar med 22% (från dagens 28 km per person och dag till 19 km). Män reser generellt mer än kvinnor och måste minska sitt resande med 42% medan motsvarande siffra för kvinnorna är 17%. Vilka är de allra värsta bovarna? Det är män mellan 35-65 som bor i glesbygd och kör bil av gammal vana.
           
Det är dock viktigt att se till helheten – de som bor i storstäderna och kör minst bil är också de som reser mest med flyg. Och EN enda Thailandsresa motsvarar en årskonsumtion av bilismen. Därmed är det faktiskt mer hållbart att semestra med bil i Sverige än att flyga i väg på semestern.

Källa: Seminarium med Trivector AB, Almedalen 2017

Ring oss!
08-501 122 00