Pressmeddelanden

Lynk & Co väljer ALD Automotive som förstahandspartner för mobilitetsmedlemskap i Europa

Lynk & Co väljer ALD Automotive som förstahandspartner för mobilitetsmedlemskap i Europa

13 april 2021
Lynk & Co, det globala mobilitetsvarumärket, har valt ALD Automotive, Europas ledande leasingföretag, som förstahandspartner att erbjuda operationell leasing till företag i alla st...
[Read More]
ALD Automotive och ChargePoint gör billaddningen enkel

ALD Automotive och ChargePoint gör billaddningen enkel

27 april 2020
ALD Automotive och ChargePoint lanserar en komplett laddlösning för eldrivna tjänstebilar som förutom tillgång till laddning hemma, på arbetsplatsen och längs vägen ger ALDs kunder...
[Read More]
ALD UTSER TIM ALBERTSEN TILL CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ALD UTSER TIM ALBERTSEN TILL CHIEF EXECUTIVE OFFICER

14 april 2020
Vid styrelsemötet som hölls den 27 mars 2020 utsåg styrelsen Tim Albertsen till Chief Executive Officer för ALD, efterträdande av Mike Masterson som avgick p.g.a. hälsoskäl, i linj...
[Read More]
NY LEDNING FÖR ALD AUTOMOTIVE SVERIGE

NY LEDNING FÖR ALD AUTOMOTIVE SVERIGE

09 april 2019
För att stödja den fortsatta utvecklingen av mobilitetslösningar och kunna erbjuda bästa möjliga service till våra kunder har en förändring...
[Read More]
ALD AUTOMOTIVE OCH NORDEA FINANS UTÖKAR SITT SAMARBETE

ALD AUTOMOTIVE OCH NORDEA FINANS UTÖKAR SITT SAMARBETE

25 februari 2019
ALD Automotive och Nordea Finans har glädjen att meddela ett utökat samarbete genom varumärket NF Fleet för att möta nya behov av mobilitet hos både små och medelstora företag och ...
[Read More]
Ring oss!
08-501 122 00