ALD BLUEFLEET

ALD Bluefleet hjälper dig att minska den negativa miljöpåverkan och samtidigt spara pengar.

Även om biltillverkarna lägger stora resurser på att ta fram mer effektiva motorer, i vissa fall drivna av alternativa bränslen, samt att bilarna fylls med bränslesparande teknik, så kvarstår faktum – vilken bil du väljer och hur du kör den har betydelse. Därför har ALD Automotive lanserat ALD Bluefleet. 

ALD Bluefleet

ALD Bluefleet hjälper dig att minska den negativa miljöpåverkan och samtidigt spara pengar. Som kund har du tillgång till vår personal. Vår personal har ”örat” mot marknaden och vet vad som är viktigt, när det gäller såväl kostnader som funktionalitet. Varje månad publicerar vi också våra aktuella bilrekommendationer som utöver inköpspriset baseras på bilarnas totalekonomi (TCO), säkerhet och miljöegenskaper.

Hur ser din resepolicy ut?

En välskriven resepolicy som är anpassad efter din verksamhet har också möjlighet att ge stor påverkan både på miljön och ekonomin. En resepolicy bör innehålla olika alternativ som är anpassade efter organisationens behov. Att välja en telefon- eller videokonferens istället för ett extra möte kan i vissa fall ge samma utfall från mötet men ha en mindre negativ påverkan både på miljö och ekonomi. När resor ändå måste genomföras kan det vara fördelaktigt att ta tåg, flyg, bil, lokaltrafik – eller att helt enkelt samåka.

Vill du veta mer om ALD Bluefleet och få hjälp att skapa en resepolicy, är du välkommen kontakta oss!

Ring oss!
08-501 122 00