Hos oss väljer du den bil som passar dig, oavsett märke.

När du söker efter en ny bil finns det många saker att tänka på, men det är alltid ditt verkliga behov som bör avgöra ditt bilval. Tänk också på att se över hur mycket bränsle den nya bilen förbrukar, eftersom det står i direkt relation till hur mycket bilen släpper ut och vad det i slutändan kommer att kosta dig att köra den. Vi hjälper dig självklart under hela bilvalsprocessen, från val av ny bil tills du sitter bakom ratten. 

Som ett första steg bjuder vi på våra bilrekommendationer.

Våra rekommendationer

Våra bilrekommendationer bygger på de tre grundpelarna säkerhet, ekonomi och miljö. På vår lista finns både små och stora bilar med, trots att stora bilar oftast är säkrare. Ibland rekommenderar vi också en bilmodell med ett visst bränsle, trots att bilen finns att få med andra bränsletyper. Det gör vi för att våra kunder har olika, och varierande, behov. För samtliga bilar gäller dock att de ska vara säkra, miljömässigt godtagbara och ha en rimlig driftsekonomi.

Ring oss!
08-501 122 00