Hållbara tips till dig som kör bil

Alla måste vi göra vårt för att skapa en hållbar konsumtion. I diskussionerna är bilen - frihetens verktyg framför alla andra - ställd i skottlinjen. Det beror i första hand på koldioxidutsläpp och bilarnas miljöpåverkan. Men det går att påverka.

Börja med att välja rätt bil - det är ditt verkliga behov som bör avgöra ditt bilval. När du ska välja bil, se över hur mycket bränsle den nya bilen förbrukar, eftersom det står i direkt relation till hur mycket bilen släpper ut och vad det kostar dig att köra den. 

Fundera också på vilken typ av däck du bör ha på bilen. Partiklar som frigörs när bildäck nöter mot vägbanan är ett av de allvarligaste miljöproblemen i svenska tätorter. Det enklaste och snabbaste sättet att få ner partikelhalterna är att välja däck efter den miljö man vistas i. 

Slutligen vill vi uppmuntra dig att köra lite mer hållbart. Gör du det hjälper du till att spara på miljön samtidigt som du bidrar till att öka trafiksäkerheten. Det handlar inte om att köra sakta - tvärtom ökar många sin snitthastighet när de har lärt sig att köra på ett medvetet sätt.

Här är våra bästa tips:

Håll hastighetsbegränsningarna. Kör du på landsväg kostar det att ligga på topp. Genom att sänka hastigheten från 110 till 90 km/h sparar du upp till 20% bränsle.

Serva din bil regelbundet. Om du bränsleförbrukning är onaturligt hög kan det bero på att motorn inte är rätt inställd.

Ha koll på däcktrycket. Om du kör med 80 % av rekommenderat tryck ökar bränsleförbrukningen med 3% och däckens livslängd minskar med en femtedel. De flesta nya bilar har däck som är gjorda för högre tryck än äldre bilar. Du bör därför kontroller däcktrycket regelbundet. Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre och förbrukar mindre bränsle. Både du och naturen tjänar på det. Vet du inte hur högt tryck du bör ha i däcken? Rekommenderat tryck för din bil hittar du i instruktionsboken. 

Kör på höga växlar. Låga varv ger lägre bränsleförbrukning. Växla upp så tidigt som möjligt. Kör på höga växlar och använd bilens varvräknare.

Motorbromsa. Om du behöver sänka hastigheten eller stanna vid ett trafikljus, släp gaspedalen så tidigt som möjligt och på såg hög växel som möjligt och låt bilen fulla fram på den växel du kör på. 

Planera din körning. Håll avstånd och ha blicken långt fram - då kan du undvika hastiga inbromsningar. Rulla fram mot korsningar och trafikljus och frikoppla först när du stannar.

Undvik tomgång. Tomgångskörning drar mer bränsle än de flesa tror - dessutom är det förbjudet eller begränsat i många tätorter. Stäng av motorn även om det är ett kort stopp, t.ex. vid bomfällning eller i bilköer.

Använd hjälpmedel. Använd den utrustning som finns i bilen, som varvräknare, farthållare och färddator. Sådana tillbehör ger dig besparingar på i genomsnitt 5%.

Stäng av klimatanläggningen. Använd klimatanläggningen sparsamt. Klimatanläggningen kan öka drivmedelsförbrukningen med upp till 10%.

Undvik onödig last. Ta bort din takbox när du inte använder den och rensa bakluckan från saker som inte behöver vara med, annars ökar din bränsleförbrukning med upp till 10% eftersom luftmotståndet och vikten ökar. 

Åk fler i bilen. Kan du samåka med någon annan nästan halveras utsläppen per person jämfört med att du åker ensam i din bil. Dessutom kan det vara trevligt!

Sist men inte minst - nästan hälften av alla resor som görs med bil är kortare än tre kilometer. Korta resor är dyra resor. Korta bilresor sker oftast med kall motor och i tätortstrafik med många inbromsningar och stopp, vilket innebär oproportionerligt hög bränsleförbrukning och höga koldioxidutsläpp. Varför inte gå eller cykla istället? 

Ring oss!
08-501 122 00