Grunden för vår verksamhet är att erbjuda heltäckande vagnparkslösningar som skapar ökad effektivitet och mervärde för våra kunder

 

Vi har mer än 15 års erfarenhet av operationell leasing på den svenska marknaden. ALD Automotive sysselsätter idag 75 anställda som hanterar vår bilpark på mer än 20.500 bilar.
 
Som en av Sveriges största inköpare av bilar och tillhörande service uppnår vi betydande fördelar på såväl kostnads- som servicenivå. Dessa fördelar kanaliseras vidare till våra kunder i form av konkurrenskraftiga priser och höjd service- och kvalitetsnivå.  
 
Affärsidé
Vår affärsidé är att erbjuda heltäckande vagnparkslösningar som genom hög service och kompetens hos vår personal skapar ökad effektivitet och mervärde för våra kunder.
 
Vision
Vår vision är att vara marknadsledaren som företag väljer som partner för billeasing och vagnparksadministration. 
 
Värderingar

En vision kan inte realiseras utan värderingar. De visar sig i vår affärsmässiga kultur och attityder där vi arbetar på att vara:
  • Kunskapsorienterade
  • Pålitliga
  • Idéskapande
  • Entusiastiska

 

 

  • Kontakta oss!

Vill du ha mer information, kontakta oss eller så ringer vi dig!

Ring upp mig!

08-501 122 00