ALD Electric

Supermiljöbilar har väl kända positiva effekter på miljön i form av minskade CO2-utsläpp och minskade utsläpp av skadliga kväveoxider. Det idag finns ett stort utbud av elbilar, laddhybrider och plug-inhybrider. Varför består då större delen av företagens fordonsflottor fortfarande av diesel- och bensinbilar?

Utmaningarna som den som överväger att gå över till en mer hållbar fordonsflotta står inför är i första hand att rena elfordon och plug-in hybrider har högre inköpspris jämfört med fordon som helt drivs av de konventionella drivmedlen och medför därmed en kostnadsökning för företagen. Dessutom är räckvidden för eldrift fortfarande kortare än för ”fossilbilar” vilket gör att man inte kan få tillräcklig hävstångseffekt av det lägre kilometerpris eldriften ger. Vidare finns det en osäkerhet kring beräkningen av restvärdet på el- och plug-in hybrider.

I linje med vårt hållbarhetsarbete antog vi därför utmaningen ovan och sökte en lösning som gör plug-in hybriderna till ett gångbart alternativ, inte bara miljömässigt utan även ekonomiskt.

ALD Electric

Vi kan nu presentera en lösning för el- och laddhybridbilar som säkrar både de miljömässiga och ekonomiska aspekterna, samtidigt som en tydligt motiverande inbyggd drivkraft gör att föraren prioriterar körning på el. Utgångsläget i ALD Electric är att kostnadsökningen, som till största delen beror av att plug-in hybriderna är dyrare i inköp, bärs av föraren via ett nettolöneavdrag. Detta gör att dina kostnader hålls neutrala i jämförelse med fordon som drivs av konventionella drivmedel, med andra ord innebär valet av bil inte någon kostnadsökning för företaget.

Med ALD Electric gör vi tillsammans med dig en kartläggning av intressanta bilar för att sedan göra en jämförelse av drivlina/bränsle och stämma av dina förares körvanor. Därefter identifierar vi gemensamt vad som krävs för att ”win-win” ska uppstå rent ekonomiskt. I samband med detta gör vi också en genomgång av din bilpolicy och kommer med förslag på eventuella revideringar/kompletteringar.

Modellen går kortfattat ut på att ju mer föraren kör på el, desto snabbare nås brytpunkten där valet av supermiljöbilen blir lönsamt privatekonomiskt och inte bara miljömässigt. 

Så fungerar det

Här kan du se vår leasingrådgivare Johan Åberg berätta om hur ALD Electric fungerar. 

Vill du veta mer och se exempel på vilken ekonomisk effekt supermiljöbilarna har för förarna, ladda ned vårt dokument om ALD Electric!

Ring oss!
08-501 122 00